REVIEWERS

Ts. Dr. Irwan Mahazir Bin Ismail, Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Nurazidawati Mohamad Arsad, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

Sharifah Intan Sharina Syed Abdullah, Universiti Putra Malaysia

Zarkasih, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Zaitun, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia